Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Lezingsreeks met dr. Anya Topolski, assistant Prof. Political Philosophy, Universiteit Nijmegen

Elcker-Ik Centrum in samenwerking met Een andere Joodse stem

In deze reeks van interactieve lezingen vragen wij ons af of er zoiets bestaat als Joodse filosofie, ethiek of politiek ?

We beginnen met een inleiding over de fundamentele wortels van alle joodse denken: Thora en Talmoed.  Daarna nemen wij het  middeleeuwse Joodse denken onder de loep, met  nadruk op het werk van Maimonides (RAMBAM).

De kern van de cursus bevat de moderne en hedendaagse filosofieën van het jodendom,  te beginnen met Spinoza. Tot slot zullen wij een paar hedendaagse Joodse filosofen bespreken en een verband leggen met debatten over antisemitisme, Zionisme en Israel.

Inleiding tot de joodse filosofie

Wat is joodse filosofie? Is het een filosofie? De reikwijdte en de legitimiteit van het idee van de joodse filosofie; De fundamentele bronnen van de joodse filosofie: Thora en Talmoed.

Titels volgende lezingen:

 1. joodse denkers van de Oudheid tot Maimonides (RAMBAM) (Philo, Gaon, Halevi, etc)
 2. Maimonides (RAMBAM)
 3. Spinoza (en zijn kritiek op het jodendom)
 4. Moses Mendelssohn (en de opkomst van anti-semitisme en Zionisme) en Hermann Cohen
 5. Karl Marx en het joodse vraagstuk
 6. Sigmund Freud en de psychoanalyse en Edmund Husserl en de fenomenologie
 7. Rosenzweig Ster van de Verlossing en Buber’s I en Thou
 8. Walter Benjamin en de Frankfurter Schule
 9. Levinas’ Joodse en Talmoedische geschriften
 10. Hannah Arendt en Joodse politiek
 11. Judith Butler en de kwestie van Israël

Praktisch:

Maandag 20/2/17, 20:00-22:30

Elcker-Ik Centrum (Grote Zaal), Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Inschrijven: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=3758

 

 

 

EAJS onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad

The West Bank settlement Beitar Illit can be seen in the background of an olive tree field in the Palestinian village Husan, where 38 trees were damaged by settlers in October 2013. Photo credit: EAPPI/J. Kaprio

Een Andere Joodse Stem onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de illegaliteit bevestigt van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, en die het land oproept om het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden te staken.

De huidige nederzettingenpolitiek, waarbij land van Palestijnen systematisch onteigend wordt, leidt tot een onomkeerbare bezetting van de Westelijke Jordaanoever en ondermijnt de kansen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

De felle en absurde reactie van Netanyahu en zijn ministers over de resolutie bevestigt dat de huidige Israëlische regering niet geïnteresseerd is de bezetting te stoppen of om stappen te ondernemen naar vrede. Daarom is actie van de internationale gemeenschap vereist.

EAJS is verheugd met de goedkeuring van de VN-resolutie door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, en roept de minister op om concrete stappen te nemen in het uitvoeren en implementeren van deze beslissing op regionaal, nationaal en Europees niveau. Zo kunnen bijvoorbeeld Belgische ondernemingen opgeroepen worden om zakelijke activiteiten in de nederzettingen te stoppen en om de import van producten uit de bezette gebieden aan banden te leggen.

(Foto: EAPPI/J. Kaprio)

De Bedoeïenen van Jahalin : Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever

Geïntroduceerd en gemodereerd door Brigitte Herremans

Wanneer? Zaterdag 10 december 2016, 18u-20u

Waar? Zaal Arenberg, Gemeenschapscentrum Pianofabriek , Fortstraat 35, 1060 Brussel

Op initiatief van de VN (in 1950) werd 10 december wereldwijd uitgeroepen tot  de Dag van de Mensenrechten: een dag waarop alle lidstaten en organisaties worden uitgenodigd om de rechten van de mens in de kijker te zetten. Dit jaar willen we vanuit Een Andere Joodse Stem van de gelegenheid gebruik maken om te sensibiliseren over de schendingen van mensenrechten die schering en inslag zijn in de Bezette Gebieden. Het niet-naleven van mensenrechten is een wereldbreed fenomeen, dat ons sterkt om vanuit een humanistische grondslag op te komen voor de rechten van specifieke individuen en groepen, waaronder de rechten van de Palestijnen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze actie “De Bedoeïenen van Jahalin: Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever”. We ontvangen vertegenwoordigers van de Jahalin-stam, een stam die in 1949 uit de Negev-woestijn verdreven is na toenemende druk van Israël en zich vervolgens gevestigd heeft ten Oosten van Jeruzalem in de Westelijke Jordaanoever. Heden ten dage wordt de stam opnieuw geconfronteerd met het risico op uitzetting, omdat Israël zijn verblijfplaats ziet als een strategische ligging tussen Jeruzalem en een aantal Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.

We vertonen een korte film over de geschiedenis van de Jahalin, gevolgd door getuigenissen door hun vertegenwoordigers over de dagdagelijkse realiteit en de strijd waarin ze verwikkeld zitten.

9 november 2016: Herdenking van de Kristalnacht in Antwerpen

Op 9 november herdenken wij, Een Andere Joodse Stem, Tafel van Vrede en Elcker-Ik Centrum de Kristalnacht en vestigen de aandacht voor de hedendaagse antisemitisme en Islamofobie.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werd in heel Nazi-Duitsland een indrukwekkende pogrom georganiseerd tegen de Joodse bevolking. Meer dan duizend synagogen werden in brand gestoken; huizen, ziekenhuizen, scholen, begraafplaatsen en winkels werden vernietigd en leeggeplunderd; honderden Joden werden vermoord of gedwongen tot zelfmoord, en meer dan 30.000 Joden werden gearresteerd en in concentratiekampen gestoken. De Kristallnacht – die haar naam te danken heeft aan de glasscherven die overal achterbleven na de immense golf van destructie – volgde kort op de massale deportatie van Oost-Europese Joden uit Nazi-Duitsland, op 28 oktober 1938, waarbij meer dan 12.000 Oost-Europese Joden in één nacht tijd werden opgepakt en zonder pardon het land uitgezet.

Kristallnacht staat symbool voor het tragische lot dat de Joode bevolking te wachten stond, waarbij de gevaarlijke cocktail van discriminatieve en racistische wetten, gebrek aan solidariteit en kennis van de Ander, populistische wij-zij denken en opgehitste massa’s hebben mogen zegevieren.

Kristallnacht is echter meer dan een herdenking, het is ook een waarschuwing voor de toekomst. In deze wereld waarin hedendaags antisemitisme de kop opduikt en islamofobie aan een gevaarlijke opmars bezig is, waar de vluchtelingencrisis tot verhitte debatten leidt en mensen tot haatdiscours kan aanzetten, een wereld waarin solidariteit zoek geraakt door de angst voor de ander en waarin populistische stemmen terrein winnen, is de herdenking van Kristallnacht actueler dan ooit…

Sprekers:
Rachida Aziz, schrijver, denker and vroegere modeontwerper
Omar Nahas, Tafel van Vrede
Dr. Anya Topolsky, Een Andere Joodse Stem

Woensdag, 9 November 2016, 20u
Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

EAJS is jarig!

Om de tweede verjaardag van EAJS te vieren, organiseren we een Shabbat-avond om elkaar beter te leren kennen en wat bij te praten, samen te eten en ideeën uit te wisselen. We zijn benieuwd naar jullie mening rond de activiteiten die we totnogtoe georganiseerd hebben, en naar jullie visie over hoe EAJS naar de toekomst toe zich zou moeten profileren als organisatie.

Hebben jullie het gevoel dat racisme aan een opmars bezig is? Of is het net omgekeerd? Ben je zelf al het slachtoffer van racisme geweest in België, of ben je hiervan getuige geweest? We stellen een informele discussie voor rond racisme in België (antisemitisme of eender welke andere vorm van racisme), en we zijn zeer geïnteresseerd in jullie eigen persoonlijke ervaringen.

Iedereen is welkom! Stuur deze uitnodiging gerust door aan vrienden of kennissen!

Datum: vrijdag 23 september 2016. Voor meer informatie stuur ons een e-mail. Of kijk op onze Facebook-pagina.

Opinie: Ik voel diepe schaamte bij de miserabele reactie van Freilich

Lees een opiniestuk door onze lid, Emmanuel Stein:

http://www.demorgen.be/opinie/-ik-haat-en-ik-bemin-israel-in-een-notendop-b7429d2cf/

 

Wij, EAJS, keuren de gedwongen uitzetting van activiste Brigitte Herremans, afgelopen weekend in Israël, ten stelligste af. Het is verontrustend dat een land dat zichzelf als “democratisch” bestempelt steeds repressiever optreedt ten aanzien van kritische stemmen in binnen- en buitenland, en deze stemmen als een bedreiging van de openbare veiligheid catalogeert. Dit betekent een groot verlies voor Israël zelf, dat met het zwart maken van NGO’s en het monddood maken van activisten meer en meer vereenzaamt in een hard en verarmd discours waar geen plaats is voor een grondige invraagstelling en voor een pluralisme aan meningen over het beleid.

Een Joodse Exodus uit Europa ? Zionisme, Antisemitisme en de Terugkeerretoriek – Gesprek met Prof. Brian Klug (Oxford)

Een Andere Joodse Stem nodigt u vriendelijk uit op een gesprek met Prof. Brian Klug (Oxford):

Een Joodse Exodus uit Europa ? Zionisme, Antisemitisme en de Terugkeerretoriek

Woensdag, 11 Mei 2016, 19u30

Piano Fabriek, Fortstraat 35, 1060 Saint-Gilles 

Minder dan drie weken na de aanval op de Hyper Casher in Parijs in januari 2015, maakte Moshe Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres, gewag van een “reëel gevaar voor een nieuwe Joodse exodus uit Europa”. Dit idee heeft veel stof en verbeelding doen opwaaien, zowel bij het Joodse publiek als bij de bredere bevolking. Verschillende hoofdartikels in bladen zoals Newsweek, The Atlantic en Haaretz hebben in de voorbije twee jaar deze opvatting gekaderd binnen een mogelijke toename van antisemitisme. De spreker zal deze opvatting bekritiseren en duidelijk maken dat de Exodusthematiek een zwaar ideologisch en politiek geladen thema is, met diepe wortels binnen het Zionistisch denkkader. Dit werd onder meer duidelijk toen Netanyahu alle Joden opriep om naar “hun thuis” (Israël) te komen. De lezing zal de verschillende vertakkingen van deze ideeën belichten, alsook de gevolgen hiervan voor de toekomst van het Jodendom in Europa en voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Brian Klug (PhD in Sociaal Denken, Universiteit van Chicago) is “Senior Research Fellow” bij het St. Benet’s Hall (Universiteit van Oxford) en lid van de faculteit filosofie. Tevens is hij erelid van de “Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations” aan de Universiteit van Southampton. Veel van zijn publicaties en zijn onderricht beslaan de thema’s van de Joodse identiteit, antisemitisme, islamofobie, ras enz. Zijn laatst verschenen boek is “Words of Fire: Selected Essays of Ahad Ha’am” (2015). Hij is ook auteur van onder meer “Being Jewish and Doing Justice: Bringing Argument to Life” (2011), “Offence: The Jewish Case” (2009) en co-uitgever van “A Time to Speak Out” (2008). In 2007 heeft hij de “Independent Jewish Voices” (VK) mee helpen oprichten. Verder is hij Associate Editor van het tijdschrift “Patterns of Prejudice”, lid van het wetenschappelijk bestuur van “The Islamophobia Studies Yearbook” en raadslid van “ReOrient: The Journal of Critical Muslim Studies”.

 

Recent Articles:

‘The Moral Hysteria of “Je Suis Charlie”‘ (Mondoweiss, 2015): http://mondoweiss.net/2015/01/moral-hysteria-charlie/

‘Does Moral Opposition to ‘Operation Protective Edge’ Translate into Antisemitism?’ (The Critique, 2015): http://www.thecritique.com/articles/does-moral-opposition-to-operation-protective-edge-translate-into-antisemitism/

‘Anti-Semitism and the Jewish Future in Europe’ (OpenDemocracy, 2013): https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/brian-klug/anti-semitism-and-jewish-future-in-europe

Verklaring van EAJS naar aanleiding van de aanslagen in Brussel

Een Andere Joodse Stem is geschokt en is droef door de verschrikkelijke daden in Brussel. Wij sturen ons medeleven naar de slachtoffers en wensen de gewonden een snelle genezing.

Wij zijn razend en triest wanneer wij zien dat er mensen haat en geweld prediken en onschuldige burgers raken. Ons antwoord op haat en geweld is niet reageren met meer haat en geweld; wij zijn bang, alhoewel, dat sommige politieke krachten in België en in Europa mensen in die richting willen leiden. Het militariseren van openbare plekken, van onze grenzen en onze buitenlandse politiek zal niet meer veiligheid brengen, noch op korte noch op langere termijn; een internationale politiek van vrede, het herverdelen van rijkdom en wederzijds respect gecombineerd met concrete beslissingen tegen de geldschieters en de politieke steun voor criminele organisaties is de enige weg voorwaarts.

Met deze uitzonderlijke dagen ziet EAJS dat er een dringende nood is om begrip en samenwerking tussen mensen van verschillende origine en geloof te vergroten en een solide grond te creëren voor een inclusieve en beschermende gemeenschap voor iedereen.

Dit is het moment dat wij ons de woorden van Martin Luther King herinneren:

Duisterheid drijft obscuriteit niet weg;

Alleen licht kan dat.

Haat verdrijft geen haat;

Alleen liefde kan dat.

Haat genereerd haat, geweld vermenigvuldigd geweld, en sterkte vermenigvuldigd sterkte in een neerwaartse spiraal van destructie…

De kettingreactie van het kwaad– haat verwekt haat, oorlogen verwekken meer oorlogen– moet gebroken worden, anders zullen wij onderduiken in de donkere afgrond van annihilatie.

 

Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice

België, 1 April 2016

Projectie van de film ‘BUNDA’I’M’ aan de Pianofabriek, BRUSSEL – 31 januari

Graag nodigen we jullie uit voor een filmnamiddag rond de Bund, op zondag 31 januari 2016 in Brussel.

bundWe verzamelen om 14u in de bioscoopzaal van De Pianofabriek in St-Gillis voor de projectie van de Eran Turbiners’ film “Bunda’im”. De film volgt het voortbestaan van het Bundisme in Israel, en zal ingeleid worden door Amir Haberkorn. Na de film is er tijd voor een debat en voor een gezellige babbel.   Moest je zelf interesse hebben in het Bundisme en een tekst hierover willen lezen:

http://isj.org.uk/the-rise-and-fall-of-the-jewish-labour-bund/

Praktisch: Afspraak om 14u ter plekke. De Pianofabriek bevindt zich in de Fortstraat 35, 1060 St-Gillis. +/- 15 minuten stappen van Brussel Zuid, 5 min van “St-Gillisvoorplein”.

Dec. 10, Brussel: Oorlog tegen het volk – Boekvoorstelling en debat met Dr. Jeff Halper

 

Mede-georganiseerd door

Een Andere Joodse Stem (EAJS) en Unie van Progressieve Joden van België (UPJB)

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten

en de 5de Nacht van Chanoeka

 

Donderdag 10 december 2015, 19.30

Overwinningsstraat 61 (Rue de la Victoire), 1060 Brussel

JHalper_Book_Cover

PROGRAMMA:

 • Aansteken van Chanoeka kaarsen
 • Boekvoorstelling door dr Jeff Halper

Jeff Halper volgt in zijn boek Israël’s export van wapens, veiligheidssystemen en bewakingstechnologie. Die zijn ontworpen in de ‘laboratoria’ van de Palestijnse Bezette Gebieden. Israël exporteert, als het ware, zijn  ervaring opgedaan In Palestina. Het leidt militairen, politie en staatsveiligheidsdiensten op en levert die over heel de wereld. Economische en politieke elites in verschillende landen willen meer en meer hun privileges beschermen en door die export van wapens en expertise heeft Israël zich een plaats weten te verzekeren in het hart van de globale pacificatie van de heersende wereldorde.

Dr. Jeff Halper heeft een doctoraat in antropologie. Hij is auteur, geeft lezingen én is politiek activist. Hij is geboren in de VS en emigreerde in 1973 naar Israël. Hij is tevens mede-oprichter en voormalig voorzitter van het Israëlisch Komitee tegen Huisvernielingen. (ICAHD) – een geweldloze, actiegerichte Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisatie die zich verzet tegen de  bezetting en meer specifiek tegen het beleid van het vernielen van huizen van Palestijnse burgers. Hij is momenteel  coördinator van het ‘Oorlog tegen het volk’ project van het ‘People Yes’ netwerk (TPYN).

 • De Belgische-Israëlische militaire uitwisseling

Bewegingstechnologieën ontwikkelde door Israëlische veiligheidsfirma’s om Palestijnen te controleren worden nu ook geïmporteerd in Belgische steden en buurten. Belgische bedrijven maken winst door wapens exporteren of transporteren naar Israël. Kunnen we hier in België ons verzetten tegen de Belgische link met de Israëlische bezetting?

Itamar Shachar, lid van Een Andere Joodse Stem, geeft een schets van de Belgische campagne voor een militair embargo tegen Israël.

 • Debat met het publiek

Moderator: Dr. Anja Topolski, mede-oprichtster van Een Andere Joodse Stem

De voertaal is Engels met vertaling naar het Frans

Meer informatie: infoeajs@gmail.com