50 jaar van Israelische bezetting: Hoe zijn zijn we hier geraakt en waar gaan we naartoe

Een Andere Joodse Stem/Another Jewish Voice en Le Space nodigt u uit op een avond met de kritische Israëlische journalist Amira Hass:

50 jaar van Israelische bezetting: Hoe zijn zijn we hier geraakt en waar gaan we naartoe

Maandag 12 juni 2017, 20.00

 

 

 

Amira Hass is reporter en commentator over de Israëlische bezetting sinds 1993 voor het Israëlische dagblad Haaretz.Zij is Geboren in Jerusalem in 1956 en is de dochter van twee Holocaust overlevers. Gedurende drie jaar leefde zij in Gaza waar zij haar alom geprezen boek: “Drinking the Sea of Gaza” schreef. Sinds 1997 leeft zij op de Westelijke Jordaanoever in Ramallah. Twee compilaties van haar artikels zijn later gepubliceerd, samen met haar artikels uit het Italiaanse weekblad “Internationale”.

Zij heeft uitgebreid geschreven over het Israëlisch regime van restricties en fragmentering van beweging in het Palestijns gebied en maatschappij, en was een van de eerste die twijfelde over de Oslo akkoorden.

Amira Hass zal de inzichten delen van haar journalistiek werk, de recente ontwikkelingen van de Israëlische beheersing over de Palestijnen en discussiëren hoe wij kunnen verwachten dat de situatie zal evolueren in de nabije toekomst.
Hass’ lezing zal gevolgd worden met een Q&A met het publiek.

Het gebeuren zal plaats hebben in Le Space, Sleutelstraat 26, Rue de la Clé, 1000 Brussel.

The Politics of Return: Diaspora, Displacement, Exile” about the failure of the analogy between the Law of Return in Israel and the Right of Return for Palestinians

 

Lecture by Judith Butler (In English). She is Maxine Elliot Professor in the Department of Comparative Literature and the Program of Critical Theory at the University of California, Berkeley. She is the author of numerous books, such as Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), The Psychic Life of Power: Theories of Subjection (1997), Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Frames of War: When Is Life Grievable? (2009). Her most recent books include: Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012), and Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015). She is also active in gender and sexual politics and human rights, anti-war politics.

May 6th 2017, from 7-9 pm

Brussels (location accessible by public transportation to be disclosed for those who register by email)

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Lezingsreeks met dr. Anya Topolski, assistant Prof. Political Philosophy, Universiteit Nijmegen

Elcker-Ik Centrum in samenwerking met Een andere Joodse stem

In deze reeks van interactieve lezingen vragen wij ons af of er zoiets bestaat als Joodse filosofie, ethiek of politiek ?

We beginnen met een inleiding over de fundamentele wortels van alle joodse denken: Thora en Talmoed.  Daarna nemen wij het  middeleeuwse Joodse denken onder de loep, met  nadruk op het werk van Maimonides (RAMBAM).

De kern van de cursus bevat de moderne en hedendaagse filosofieën van het jodendom,  te beginnen met Spinoza. Tot slot zullen wij een paar hedendaagse Joodse filosofen bespreken en een verband leggen met debatten over antisemitisme, Zionisme en Israel.

Inleiding tot de joodse filosofie

Wat is joodse filosofie? Is het een filosofie? De reikwijdte en de legitimiteit van het idee van de joodse filosofie; De fundamentele bronnen van de joodse filosofie: Thora en Talmoed.

Titels volgende lezingen:

 1. joodse denkers van de Oudheid tot Maimonides (RAMBAM) (Philo, Gaon, Halevi, etc)
 2. Maimonides (RAMBAM)
 3. Spinoza (en zijn kritiek op het jodendom)
 4. Moses Mendelssohn (en de opkomst van anti-semitisme en Zionisme) en Hermann Cohen
 5. Karl Marx en het joodse vraagstuk
 6. Sigmund Freud en de psychoanalyse en Edmund Husserl en de fenomenologie
 7. Rosenzweig Ster van de Verlossing en Buber’s I en Thou
 8. Walter Benjamin en de Frankfurter Schule
 9. Levinas’ Joodse en Talmoedische geschriften
 10. Hannah Arendt en Joodse politiek
 11. Judith Butler en de kwestie van Israël

Praktisch:

Maandag 20/2/17, 20:00-22:30

Elcker-Ik Centrum (Grote Zaal), Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Inschrijven: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=3758

 

 

 

EAJS onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad

The West Bank settlement Beitar Illit can be seen in the background of an olive tree field in the Palestinian village Husan, where 38 trees were damaged by settlers in October 2013. Photo credit: EAPPI/J. Kaprio

Een Andere Joodse Stem onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de illegaliteit bevestigt van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, en die het land oproept om het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden te staken.

De huidige nederzettingenpolitiek, waarbij land van Palestijnen systematisch onteigend wordt, leidt tot een onomkeerbare bezetting van de Westelijke Jordaanoever en ondermijnt de kansen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

De felle en absurde reactie van Netanyahu en zijn ministers over de resolutie bevestigt dat de huidige Israëlische regering niet geïnteresseerd is de bezetting te stoppen of om stappen te ondernemen naar vrede. Daarom is actie van de internationale gemeenschap vereist.

EAJS is verheugd met de goedkeuring van de VN-resolutie door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, en roept de minister op om concrete stappen te nemen in het uitvoeren en implementeren van deze beslissing op regionaal, nationaal en Europees niveau. Zo kunnen bijvoorbeeld Belgische ondernemingen opgeroepen worden om zakelijke activiteiten in de nederzettingen te stoppen en om de import van producten uit de bezette gebieden aan banden te leggen.

(Foto: EAPPI/J. Kaprio)

De Bedoeïenen van Jahalin : Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever

Geïntroduceerd en gemodereerd door Brigitte Herremans

Wanneer? Zaterdag 10 december 2016, 18u-20u

Waar? Zaal Arenberg, Gemeenschapscentrum Pianofabriek , Fortstraat 35, 1060 Brussel

Op initiatief van de VN (in 1950) werd 10 december wereldwijd uitgeroepen tot  de Dag van de Mensenrechten: een dag waarop alle lidstaten en organisaties worden uitgenodigd om de rechten van de mens in de kijker te zetten. Dit jaar willen we vanuit Een Andere Joodse Stem van de gelegenheid gebruik maken om te sensibiliseren over de schendingen van mensenrechten die schering en inslag zijn in de Bezette Gebieden. Het niet-naleven van mensenrechten is een wereldbreed fenomeen, dat ons sterkt om vanuit een humanistische grondslag op te komen voor de rechten van specifieke individuen en groepen, waaronder de rechten van de Palestijnen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze actie “De Bedoeïenen van Jahalin: Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever”. We ontvangen vertegenwoordigers van de Jahalin-stam, een stam die in 1949 uit de Negev-woestijn verdreven is na toenemende druk van Israël en zich vervolgens gevestigd heeft ten Oosten van Jeruzalem in de Westelijke Jordaanoever. Heden ten dage wordt de stam opnieuw geconfronteerd met het risico op uitzetting, omdat Israël zijn verblijfplaats ziet als een strategische ligging tussen Jeruzalem en een aantal Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.

We vertonen een korte film over de geschiedenis van de Jahalin, gevolgd door getuigenissen door hun vertegenwoordigers over de dagdagelijkse realiteit en de strijd waarin ze verwikkeld zitten.

Herdenking van de Kristallnacht in Antwerpen

Op 9 november herdenken wij, Een Andere Joodse Stem, Tafel van Vrede en Elcker-Ik Centrum de Kristallnacht en vestigen de aandacht op het hedendaagse antisemitisme en islamofobie.


Sprekers:
Rachida Aziz, schrijfster, denkster and vroegere modeontwerpster
Omar Nahas, Tafel van Vrede
Dr. Anya Topolsky, Een Andere Joodse Stem

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werd in heel Nazi-Duitsland een indrukwekkende pogrom georganiseerd tegen de Joodse bevolking. Meer dan duizend synagogen werden in brand gestoken; huizen, ziekenhuizen, scholen, begraafplaatsen en winkels werden vernietigd en leeggeplunderd; honderden Joden werden vermoord of gedwongen tot zelfmoord, en meer dan 30.000 Joden werden gearresteerd en in concentratiekampen gestoken. De Kristallnacht – die haar naam te danken heeft aan de glasscherven die overal achterbleven na de immense golf van destructie – volgde kort op de massale deportatie van Oost-Europese Joden uit Nazi-Duitsland, op 28 oktober 1938, waarbij meer dan 12.000 Oost-Europese Joden in één nacht tijd werden opgepakt en zonder pardon het land uitgezet.

Kristallnacht staat symbool voor het tragische lot dat de Joode bevolking te wachten stond, waarbij de gevaarlijke cocktail van discriminatieve en racistische wetten, gebrek aan solidariteit en kennis van de Ander, populistische wij-zij denken en opgehitste massa’s hebben mogen zegevieren.

Kristallnacht is echter meer dan een herdenking, het is ook een waarschuwing voor de toekomst. In deze wereld waarin hedendaags antisemitisme de kop opduikt en islamofobie aan een gevaarlijke opmars bezig is, waar de vluchtelingencrisis tot verhitte debatten leidt en mensen tot haatdiscours kan aanzetten, een wereld waarin solidariteit zoek geraakt door de angst voor de ander en waarin populistische stemmen terrein winnen, is de herdenking van Kristallnacht actueler dan ooit…

9 november 2016: Herdenking van de Kristalnacht in Antwerpen

Op 9 november herdenken wij, Een Andere Joodse Stem, Tafel van Vrede en Elcker-Ik Centrum de Kristalnacht en vestigen de aandacht voor de hedendaagse antisemitisme en Islamofobie.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werd in heel Nazi-Duitsland een indrukwekkende pogrom georganiseerd tegen de Joodse bevolking. Meer dan duizend synagogen werden in brand gestoken; huizen, ziekenhuizen, scholen, begraafplaatsen en winkels werden vernietigd en leeggeplunderd; honderden Joden werden vermoord of gedwongen tot zelfmoord, en meer dan 30.000 Joden werden gearresteerd en in concentratiekampen gestoken. De Kristallnacht – die haar naam te danken heeft aan de glasscherven die overal achterbleven na de immense golf van destructie – volgde kort op de massale deportatie van Oost-Europese Joden uit Nazi-Duitsland, op 28 oktober 1938, waarbij meer dan 12.000 Oost-Europese Joden in één nacht tijd werden opgepakt en zonder pardon het land uitgezet.

Kristallnacht staat symbool voor het tragische lot dat de Joode bevolking te wachten stond, waarbij de gevaarlijke cocktail van discriminatieve en racistische wetten, gebrek aan solidariteit en kennis van de Ander, populistische wij-zij denken en opgehitste massa’s hebben mogen zegevieren.

Kristallnacht is echter meer dan een herdenking, het is ook een waarschuwing voor de toekomst. In deze wereld waarin hedendaags antisemitisme de kop opduikt en islamofobie aan een gevaarlijke opmars bezig is, waar de vluchtelingencrisis tot verhitte debatten leidt en mensen tot haatdiscours kan aanzetten, een wereld waarin solidariteit zoek geraakt door de angst voor de ander en waarin populistische stemmen terrein winnen, is de herdenking van Kristallnacht actueler dan ooit…

Sprekers:
Rachida Aziz, schrijver, denker and vroegere modeontwerper
Omar Nahas, Tafel van Vrede
Dr. Anya Topolsky, Een Andere Joodse Stem

Woensdag, 9 November 2016, 20u
Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

EAJS is jarig!

Om de tweede verjaardag van EAJS te vieren, organiseren we een Shabbat-avond om elkaar beter te leren kennen en wat bij te praten, samen te eten en ideeën uit te wisselen. We zijn benieuwd naar jullie mening rond de activiteiten die we totnogtoe georganiseerd hebben, en naar jullie visie over hoe EAJS naar de toekomst toe zich zou moeten profileren als organisatie.

Hebben jullie het gevoel dat racisme aan een opmars bezig is? Of is het net omgekeerd? Ben je zelf al het slachtoffer van racisme geweest in België, of ben je hiervan getuige geweest? We stellen een informele discussie voor rond racisme in België (antisemitisme of eender welke andere vorm van racisme), en we zijn zeer geïnteresseerd in jullie eigen persoonlijke ervaringen.

Iedereen is welkom! Stuur deze uitnodiging gerust door aan vrienden of kennissen!

Datum: vrijdag 23 september 2016. Voor meer informatie stuur ons een e-mail. Of kijk op onze Facebook-pagina.

Opinie: Ik voel diepe schaamte bij de miserabele reactie van Freilich

Lees een opiniestuk door onze lid, Emmanuel Stein:

http://www.demorgen.be/opinie/-ik-haat-en-ik-bemin-israel-in-een-notendop-b7429d2cf/

 

Wij, EAJS, keuren de gedwongen uitzetting van activiste Brigitte Herremans, afgelopen weekend in Israël, ten stelligste af. Het is verontrustend dat een land dat zichzelf als “democratisch” bestempelt steeds repressiever optreedt ten aanzien van kritische stemmen in binnen- en buitenland, en deze stemmen als een bedreiging van de openbare veiligheid catalogeert. Dit betekent een groot verlies voor Israël zelf, dat met het zwart maken van NGO’s en het monddood maken van activisten meer en meer vereenzaamt in een hard en verarmd discours waar geen plaats is voor een grondige invraagstelling en voor een pluralisme aan meningen over het beleid.

Een Joodse Exodus uit Europa ? Zionisme, Antisemitisme en de Terugkeerretoriek – Gesprek met Prof. Brian Klug (Oxford)

Een Andere Joodse Stem nodigt u vriendelijk uit op een gesprek met Prof. Brian Klug (Oxford):

Een Joodse Exodus uit Europa ? Zionisme, Antisemitisme en de Terugkeerretoriek

Woensdag, 11 Mei 2016, 19u30

Piano Fabriek, Fortstraat 35, 1060 Saint-Gilles 

Minder dan drie weken na de aanval op de Hyper Casher in Parijs in januari 2015, maakte Moshe Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres, gewag van een “reëel gevaar voor een nieuwe Joodse exodus uit Europa”. Dit idee heeft veel stof en verbeelding doen opwaaien, zowel bij het Joodse publiek als bij de bredere bevolking. Verschillende hoofdartikels in bladen zoals Newsweek, The Atlantic en Haaretz hebben in de voorbije twee jaar deze opvatting gekaderd binnen een mogelijke toename van antisemitisme. De spreker zal deze opvatting bekritiseren en duidelijk maken dat de Exodusthematiek een zwaar ideologisch en politiek geladen thema is, met diepe wortels binnen het Zionistisch denkkader. Dit werd onder meer duidelijk toen Netanyahu alle Joden opriep om naar “hun thuis” (Israël) te komen. De lezing zal de verschillende vertakkingen van deze ideeën belichten, alsook de gevolgen hiervan voor de toekomst van het Jodendom in Europa en voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Brian Klug (PhD in Sociaal Denken, Universiteit van Chicago) is “Senior Research Fellow” bij het St. Benet’s Hall (Universiteit van Oxford) en lid van de faculteit filosofie. Tevens is hij erelid van de “Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations” aan de Universiteit van Southampton. Veel van zijn publicaties en zijn onderricht beslaan de thema’s van de Joodse identiteit, antisemitisme, islamofobie, ras enz. Zijn laatst verschenen boek is “Words of Fire: Selected Essays of Ahad Ha’am” (2015). Hij is ook auteur van onder meer “Being Jewish and Doing Justice: Bringing Argument to Life” (2011), “Offence: The Jewish Case” (2009) en co-uitgever van “A Time to Speak Out” (2008). In 2007 heeft hij de “Independent Jewish Voices” (VK) mee helpen oprichten. Verder is hij Associate Editor van het tijdschrift “Patterns of Prejudice”, lid van het wetenschappelijk bestuur van “The Islamophobia Studies Yearbook” en raadslid van “ReOrient: The Journal of Critical Muslim Studies”.

 

Recent Articles:

‘The Moral Hysteria of “Je Suis Charlie”‘ (Mondoweiss, 2015): http://mondoweiss.net/2015/01/moral-hysteria-charlie/

‘Does Moral Opposition to ‘Operation Protective Edge’ Translate into Antisemitism?’ (The Critique, 2015): http://www.thecritique.com/articles/does-moral-opposition-to-operation-protective-edge-translate-into-antisemitism/

‘Anti-Semitism and the Jewish Future in Europe’ (OpenDemocracy, 2013): https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/brian-klug/anti-semitism-and-jewish-future-in-europe