De leden van Een Andere Joodse Stem wensen bij deze hun pijn en kwaadheid over de moorddadige aanval in de Westbank uit te drukken. We zijn zeer ontsteld te vernemen dat Joodse extremisten een terroristische daad hebben gesteld door de moord op het Palestijnse kind, Ali Saed Dawabshe en daarbij ook geheel de familie verwond hebben. En dit gebruik makende van ‘Joodse’ symbolen bij een afschuwwekkende daad die noch Joods, noch humaan is.

We zijn bovendien zeer bezorgd omdat de Israëlische overheid de laatste vier jaar bijna niets ondernomen heeft om dit soort wandaden te voorkomen. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem zijn er sinds augustus 2012 negen Palestijnse huizen op dezelfde wijze in brand gestoken, maar werden de brandstichters nog altijd niet gearresteerd door de Israëlische autoriteiten. Dit alles hoeft, helaas, niet te verbazen gezien het plaats vindt op een moment dat er regelmatig racistische verklaringen gegeven worden door Israëlische politici, inclusief premier Netanyahu, en er een aanhoudend beleid is van militaire bezetting en racistische discriminatie. Het afschuwwekkend incident maakt deel uit van een patroon waarbij de Palestijnse bevolking te lijden heeft onder vorm van geweld van joodse kolonisten en het institutioneel geweld van het leger en andere staatsinstellingen.

We herhalen de eis van de Europese Unie om resoluut maatregelen te nemen om de plaatselijke bevolking te beschermen en om een zero-tolerantie beleid te voeren tegen het geweld van de kolonisten. Wij vragen tevens de Belgische overheid en de EU om gebruik te maken van diplomatieke en economische maatregelen om het leven van de Palestijnse bevolking te beschermen, de  mensenrechten te vrijwaren en een einde te maken aan de bezetting.

Ali_WB