Verklaring van EAJS naar aanleiding van de aanslagen in Brussel

Een Andere Joodse Stem is geschokt en is droef door de verschrikkelijke daden in Brussel. Wij sturen ons medeleven naar de slachtoffers en wensen de gewonden een snelle genezing.

Wij zijn razend en triest wanneer wij zien dat er mensen haat en geweld prediken en onschuldige burgers raken. Ons antwoord op haat en geweld is niet reageren met meer haat en geweld; wij zijn bang, alhoewel, dat sommige politieke krachten in België en in Europa mensen in die richting willen leiden. Het militariseren van openbare plekken, van onze grenzen en onze buitenlandse politiek zal niet meer veiligheid brengen, noch op korte noch op langere termijn; een internationale politiek van vrede, het herverdelen van rijkdom en wederzijds respect gecombineerd met concrete beslissingen tegen de geldschieters en de politieke steun voor criminele organisaties is de enige weg voorwaarts.

Met deze uitzonderlijke dagen ziet EAJS dat er een dringende nood is om begrip en samenwerking tussen mensen van verschillende origine en geloof te vergroten en een solide grond te creëren voor een inclusieve en beschermende gemeenschap voor iedereen.

Dit is het moment dat wij ons de woorden van Martin Luther King herinneren:

Duisterheid drijft obscuriteit niet weg;

Alleen licht kan dat.

Haat verdrijft geen haat;

Alleen liefde kan dat.

Haat genereerd haat, geweld vermenigvuldigd geweld, en sterkte vermenigvuldigd sterkte in een neerwaartse spiraal van destructie…

De kettingreactie van het kwaad– haat verwekt haat, oorlogen verwekken meer oorlogen– moet gebroken worden, anders zullen wij onderduiken in de donkere afgrond van annihilatie.

 

Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice

België, 1 April 2016