From West to East – The Creation of the Mizra’hi Jew

Panterim

From West to East – the Creation of the Mizra’hi Jew

When? Friday, February 24th at 20:00

Speaker: Guilel Treiber

Language: English

Where? Pianofabriek (Arenbergzaal)

Though the statistics are not very clear, we can assume that half of Israel’s Jewish population (if not more) is from North African or Middle-eastern heritage. Nonetheless, Israel is perceived mostly through its European heritage. With the establishment of Israel we see the rise of a new category of Jews – Mizra’hi, the one coming from the east. Mizra’hi is used generically to identify all those Jews who trace their origin to the old territories of the Ottoman Empire and farther. How come this new category arose? What does it mean to be a Mizra’hi Jew in Israel today? Who are precisely the Mizra’hiim? And what is the difference with Sefaradim? In this event we will try to bring to light the rich and long history of the Jews of the Middle East.

Van West naar Oost – De uitvinding van de Mizra’hi Jood

Datum: vrijdag 24 februari 2017

Locatie: Pianofabriek (Arenbergzaal)

Spreker: Guilel Treiber

Taal: Engels

Uur: 20u

Hoewel de statistieken hierover onduidelijk zijn, is het waarschijnlijk dat ongeveer de helft van de Joodse bevolking in Israël (en mogelijks zelfs meer) afkomstig is uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten. Desalniettemin wordt Israël vooral bekeken vanuit haar Europese erfenis. Met het ontstaan van de Staat Israël is er een nieuwe categorie Joden ontstaan – de Mizra’hi Joden, afkomstig uit het Oosten. Met de term Mizra’hi wordt de groep Joden bedoeld die oorspronkelijk uit het Ottomaanse Rijk of verder afkomstig zijn. Hoe verklaart men het ontstaan van deze nieuwe categorie? Wat betekent het vandaag om in Israël een Mizra’hi Jood te zijn? Wie zijn ze precies? Wat is het verschil met de Sefardische Joden? Deze lezing reconstrueert de rijke geschiedenis van de Joden uit het Midden-Oosten.