Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Lezingsreeks met dr. Anya Topolski, assistant Prof. Political Philosophy, Universiteit Nijmegen

Elcker-Ik Centrum in samenwerking met Een andere Joodse stem

In deze reeks van interactieve lezingen vragen wij ons af of er zoiets bestaat als Joodse filosofie, ethiek of politiek ?

We beginnen met een inleiding over de fundamentele wortels van alle joodse denken: Thora en Talmoed.  Daarna nemen wij het  middeleeuwse Joodse denken onder de loep, met  nadruk op het werk van Maimonides (RAMBAM).

De kern van de cursus bevat de moderne en hedendaagse filosofieën van het jodendom,  te beginnen met Spinoza. Tot slot zullen wij een paar hedendaagse Joodse filosofen bespreken en een verband leggen met debatten over antisemitisme, Zionisme en Israel.

Inleiding tot de joodse filosofie

Wat is joodse filosofie? Is het een filosofie? De reikwijdte en de legitimiteit van het idee van de joodse filosofie; De fundamentele bronnen van de joodse filosofie: Thora en Talmoed.

Titels volgende lezingen:

 1. joodse denkers van de Oudheid tot Maimonides (RAMBAM) (Philo, Gaon, Halevi, etc)
 2. Maimonides (RAMBAM)
 3. Spinoza (en zijn kritiek op het jodendom)
 4. Moses Mendelssohn (en de opkomst van anti-semitisme en Zionisme) en Hermann Cohen
 5. Karl Marx en het joodse vraagstuk
 6. Sigmund Freud en de psychoanalyse en Edmund Husserl en de fenomenologie
 7. Rosenzweig Ster van de Verlossing en Buber’s I en Thou
 8. Walter Benjamin en de Frankfurter Schule
 9. Levinas’ Joodse en Talmoedische geschriften
 10. Hannah Arendt en Joodse politiek
 11. Judith Butler en de kwestie van Israël

Praktisch:

Maandag 20/2/17, 20:00-22:30

Elcker-Ik Centrum (Grote Zaal), Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Inschrijven: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=3758