Verkiezingsdebat: Godsdienstvrijheid in Antwerpen

De voorbije jaren is er hevig gediscussieerd omtrent de positie van religie in de samenleving. Gaande van het hoofddoekendebat, over het al dan niet schudden van handen, tot aan het dragen van een boerkini. Daarnaast staken de discussies rond antisemitisme, islamofobie en interlevensbeschouwelijke dialoog zo nu en dan de kop op.

Deze discussies werden veelal gevoerd op een nationaal niveau, dit terwijl ze eerder een lokale dimensie kennen. Vooral de stad Antwerpen heeft hierbij vaak gediend als strijdtoneel. Gelet op de nakende gemeenteraadsverkiezingen voelden we dan ook de nood om de discussie op Antwerps niveau te voeren.

Daarom organiseren Mahara Debating Society, Een Andere Joodse Stem en Elcker-ik een ontmoeting waarbij Antwerpse politieke prominenten hun visie omtrent godsdienstvrijheid in Antwerpen zullen ventileren.

Woensdag 26 september van 19:00-22:00

Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen