Een Andere Joodse Stem over de Freilich – N-VA verbond: De maskers zijn gevallen

[persbericht, 23-01-2019]

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine “Joods Actueel” sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.


Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet, en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid, en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.