Kritiek op Israël moet kunnen

Een Andere Joodse Stem wilt uitdrukkelijk kenbaar maken dat er ook in Vlaanderen een diversiteit aan Joodse stemmen bestaat. We verwerpen de acties en de woorden van mensen die zich bedreigd voelen door een persoon wiens leven in het teken staat van mensenrechten en vrede. Dit is de reden waarom we ons zorgen maken over de annulering van de Pax Christi-vredesprijsuitreiking in de Kazerne Dossin. We hebben in het verleden de eer gehad samen te mogen werken en te leren van Brigitte Herremans en we hopen dit nog vele jaren in de toekomst te kunnen doen.

U kunt het opiniestuk over het thema van ons lid Emmanuel Stein in De Standaard lezen: “Antisemitisme moet met man en macht worden bevochten. Maar kritische stemmen monddood maken, daar doen wij niet aan mee.”

Kijk hier naar de discussie met EAJS lid Anya Topolski op 18 December 2019 in De Afspraak: “Kazerne Dossin kwam afgelopen maand twee keer in opspraak. In november stapte algemeen directeur Christophe Busch om onbekende redenen op, en vorige week werd er de vredesprijsuitreiking van Pax Christi last minute afgeblazen. De twee gevallen doen fundamenteel dezelfde vraag rijzen: wat moet de functie van Kazerne Dossin zijn? De holocaust in herinnering brengen, of daarbij ook een breder kader schetsen rond mensenrechten? N-VA-Kamerlid Michael Freilich en Anya Topolski van Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice verschillen van mening.”

Foto: Bob.vd, Wikimedia CC-BY-SA-4.0