[Persbericht] Lancering van Een Andere Joodse Stem (Another Jewish Voice): EAJS is een nieuwe progressieve stem voor Joden in Vlaanderen.

 …………………………………………………………………………………… . . . .
Op 21-11-2014 is de publicatie van de oprichtingsakte van deze

nieuwe vzw voorzien in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
……………………………………………………………………………………… . . . .

Wie zijn wij?

Een diverse gemeenschap van Joden die in België leven, met inbegrip van zij die in Vlaanderen geboren zijn, als meer recente inwijkelingen vanuit de hele wereld (zoals Europa, Israël, de Verenigde Staten). Wij vertegenwoordigen een verscheidenheid aan kritische standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculieren, met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten verbergen.

Waar gaat het om?

We zijn een Joodse groep, die ijvert voor vrede en sociale rechtvaardigheid, in de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een vrij en waardig bestaan. We wensen deze visie uit te dragen in Europa en in Israël-Palestina, twee plaatsen die historisch aan elkaar gelinkt zijn en belangrijk zijn voor ons, als Joden. We verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip van antisemitisme, islamofobie en xenofobie.

 

Wij onderschrijven het Joodse voorschrift tikkun olam, tikkun ha-adam: teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf beginnen. Wij wensen deze problemen zowel bij ons als in het Midden-Oosten te benaderen, vanuit een allesomvattende visie van het verleden en het heden. Dankzij een samenwerking met lokale en internationale organisaties die onze doelstellingen delen, hopen wij een einde te kunnen stellen aan dergelijke spiralen van uitsluiting en geweld. We roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en waardigheid van alle Israëlis en Palestijnen en voor een duurzame vrede.

Ons partners:

Als officiële vzw in België zullen wij samenwerken met EJJP – European Jews for a Just Peace. Wij zoeken ook samenwerking met andere groepen en vzw’s in België die onze doelen en visie delen.