Joodse organisaties in België roepen JNF-KKL België op om haar medeplichtigheid aan de uitzetting van een Palestijnse familie te stoppen

Brief aan Keren Kayemet Le’Israël (Joods Nationaal Fonds) België – Groothertogdom Luxemburg

De Belgische Joodse organisaties Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) en Een Andere Joodse Stem (EAJS) roepen de KKL-JNF op om de uitzetting van de familie Sumarin, een 18-leden tellende Palestijnse familie uit Oost-Jeruzalem, stop te zetten.

Het belang van een thuis in tijden van wereldwijde gezondheidscrisis staat buiten kijf. Toch verdubbelt de KKL-JNF dezer dagen haar inspanningen om de familie Sumarin te verdrijven uit het huis waarin ze generaties lang hebben gewoond. Op 30 juni zal de KKL-JNF voor een districtsrechtbank in Jeruzalem pleiten voor de evacuatie van de familie.

De pogingen om de familie Sumarin uit te zetten, zijn gestoeld op een draconische toepassing van Israëlische wetgeving die na het beëindigen van de oorlog van juni 1967, exact 53 jaar geleden, werd opgelegd aan de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden. Te midden van het flagrante onrecht en de talloze mensenrechtenschendingen die deze bezetting met zich meebrengt, valt de uitzetting van de familie Sumarin op door haar wreedheid, vooral in deze tijden. We roepen de KKL-JNF op om onmiddellijk elke aansprakelijkheid op het eigendom op te geven, alle juridische procedures tegen de familie te staken en hen met rust te laten in hun eigen thuis.  

We richten ons tot u omdat u in ons land, als officiële vertegenwoordigers van KKL-JNF in België, verantwoordelijk bent voor de activiteiten van uw organisatie. We vragen u daarom om publiekelijk af te zien van de evacuatie van de familie Sumarin, en om aan het centrale bestuur van KKL-JNF kenbaar te maken dat u elke fondsenwervingsactiviteit in België opschort tot deze zaak is opgelost. Zo niet zal u door de Belgische Joodse gemeenschappen en door de bredere Belgische bevolking als medeplichtig gezien worden bij dit ernstig geval van mensenrechtenschendingen en onrechtvaardigheid.

Hoogachtend,

Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) | info@upjb.be

Een Andere Joodse Stem (EAJS) | infoeajs@gmail.com