Wij zijn Joden, wij zijn boos, wij zijn solidair met Subversive Film

EAJS – Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice
UPJB – Union des Progressistes Juifs de Belgique

Mee doen?  https://linktr.ee/eajs

Wij, Joden die in België wonen, zijn solidair met het Brussel gevestigde Palestijnse collectief Subversive Film[1] en met heel de lumbung gemeenschap[2], tegen de onrechtvaardige kritieken en aanvallen waaraan zij sinds het begin van documenta vijftien worden blootgesteld, en voornamelijk tegen de oneerlijke en misleidende beschuldigingen van antisemitisme[3].

De inspirerende bijdrage van Subversive Film aan de tentoonstelling met Tokyo Reels (en andere bijdragen) zijn waardevol vanwege hun zowel historiografische als artistieke verdienste, en zijn van grote betekenis. 

Wij willen heel duidelijk stellen dat antizionisme, evenals kritiek op Israëlische koloniale expansie en militaristisch geweld in schending van het internationaal recht, niet antisemitisch zijn. Wij verwerpen het gebruik van antisemitisme als een cynisch middel om elke legitieme kritiek op het onrecht dat dagelijks in Israël/Palestina plaatsvindt, het zwijgen op te leggen.

Wij weigeren het instrumentaliseren van antisemitisme door Europese conservatieve krachten die proberen de stemmen en acties van collectieven en individuen uit het Zuiden het zwijgen op te leggen en/of te disciplineren, en de groeiende beweging van geracialiseerde gemeenschappen in Europa en het Zuiden te ondermijnen die dekolonisatie en rechtvaardigheid eisen.

Sommigen van ons zijn geboren en getogen in België of elders in Europa en hebben het antisemitisme persoonlijk ondervonden. Sommigen van ons zijn vanuit Israël naar België gemigreerd, waar we het geweld van de Israëlische staat tegen Palestijnen hebben ondervonden. Samen verklaren we dat we de Joodse conservatieve organisaties of zelfverklaarde “antisemitisme-experts” die deelnamen aan deze instrumentaliseringsoefening niet steunen – niet in onze naam!

Wij veroordelen de Europese en vooral Duitse pogingen om de schuld voor hun eigen historische misdaden af te schuiven door de verantwoordelijkheid voor het antisemitisme te projecteren op mensen uit het globale Zuiden en mensen van kleur in het algemeen. Deze verraderlijke en raciale dynamiek stelt mensen van kleur en mensen uit het Zuiden als de hoofdoorzaak van het antisemitisme, en de Duitse staat, naast witte Europeanen, als de goedbedoelende en onschuldige beschermers van Joden tegen de antisemitische migrant. Dit verhaal werkteen vorm van collectief geheugenverlies in de hand overde werkelijke oorzaak van het antisemitisme en de Shoah, en dient om onze ware gemeenschappelijke vijand te verdoezelen: de sterke opkomst van extreem-rechts en wit nationalisme op het hele continent – ook in Duitsland.

Wij verwerpen het gebruik van de IHRA-definitie, die door vele antisemitisme-onderzoekers en Joodse intellectuelen onder de loep is genomen en in diskrediet is gebracht omdat zij antisemitisme verwart met legitieme kritiek op de staat Israël. Ongeveer 350 ondertekenaars, waaronder vele bekende geleerden, hebben nu de alternatieve Verklaring van Jeruzalem ondertekend[4], die in reactie op de IHRA-definitie is opgesteld om “duidelijke richtsnoeren te geven om antisemitisme vast te stellen en te bestrijden en tegelijk de vrije meningsuiting te beschermen”. Zij stellen dan ook dat de IHRA er niet in is geslaagd dit evenwicht te bereiken, en dat deze ook veel te vaak is gebruikt om kritiek op Israël en de bezetting strategisch het zwijgen op te leggen.

Wij verwerpen de projectie van conceptuele en politieke instrumenten die zijn ontwikkeld om antisemitisme in Europa te bestrijden – de plaats waar het antisemitisme historisch is geworteld en zich verder heeft ontwikkeld met genocidale gevolgen – op het globale Zuiden. Pogingen om deze toe te passen op het globale Zuiden volgen in de voetsporen van het Europese intellectuele imperialisme.

We zijn boos dat de feitelijke, fysieke aanvallen op gekleurde kunstenaars die deelnamen aan documenta 15 door Duitse individuen en groepen werden geminimaliseerd en genegeerd door degenen die zichzelf tegelijkertijd op de voorgrondvan de strijd tegen antisemitisme[5] plaatsen. Laten we duidelijk zijn, onze strijd is onderling verbonden: antisemitisme is slechts één vorm van racisme die naast alle vormen van racisme moet worden aangepakt.

Wij koesteren de antikoloniale beweging in de kunstwereld, in de academische wereld en in andere publieke arena’s, en de noodzaak om de machtsopbouw en het verzet tegen de westerse hegemonie in het Zuiden te ondersteunen. Wij verwelkomen elke reflectie over de rol van Europa en het Westen in de voortdurende ondermijning van deze inspanningen.

Het genereuze voorstel van ruangrupa[6] en de uitgenodigde collectieven van documenta vijftien is een verschuiving in het zwaartepunt van de kunstwereld die al lang had moeten plaatsvinden. Wij zijn dankbaar voor de immense inspanningen die dagelijks worden geleverd om ervoor te zorgen dat deze editie van documenta (met waardigheid en nederigheid) de laster en aanvallen die zij momenteel ondergaat, doorstaat.

Wij reiken onze hand aan de gemeenschappen die het doelwit zijn geweest van Europees kolonialisme, uitbuiting en genocidale ondernemingen, en die het zwijgen werden opgelegd door Europees racisme en disciplinering. “we are all in this together.”[7]

Laat dit het begin zijn van echte kameraadschap tegenover degenen die ons uit elkaar proberen te drijven.


[1] https://www.tokyoreels.com/; https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/subversive-film/

[2] https://documenta-fifteen.de/en/lumbung/

[3]https://www.documenta.de/en/press#press/3046-press-release-from-the-scientific-advisory-panel-of-documenta-fifteen

[4] https://jerusalemdeclaration.org/

[5] https://www.e-flux.com/notes/481665/censorship-must-be-refused-letter-from-lumbung-community

[6] https://ruangrupa.id/en/documenta-fifteen/

[7] https://lumbung.space/pen/pen.lumbung.space/we-are-angry-we-are-sad-we-are-tired-we-are-united/