Aan de leden van het Europees Parlement

Met deze verklaring deelt Een Andere Joodse stem (www.eajs.be) haar standpunt over de ontwerpresolutie inzake de erkenning van de nieuwe Palestijnse staat, die ter stemming voorgelegd zal worden bij in het Europees Parlement op 15 december 2014. Wij dringen bij u, leden van het Europees Parlement, met vriendelijheid aan uw invloed te gebruiken om een duidelijke positieve stem te geven voor de onmiddellijke erkenning van de Palestijnse staat, naast de staat Israël.

Wij zijn van de overtuiging dat Palestijnen recht hebben op zelfdeterminatie zoals Israël, en zoals dit ook erkend is in de VN Resolutie 181 van 1947. Palestina heeft alle attributen van een staat, met instituten die een staat waardig zijn. Israël’s greep op de Bezette Gebieden en het gebrek aan een mondiale en een officiële erkenning ervan, staan in de weg van het volle gebuik van de Palestijnse soevereiniteit. Het stopzetten van de bezetting zal op lang termijn de toekomst van Israël’s democratie garanderen, zal de Palestijnen de kans geven te leven in voorspoed en veiligheid en zal de verandering zijn die deze hele regio zou wanhopig nodig heeft op dit moment.

Israël heeft zich verzet tegen deze erkenning van een Palestijnse staat, met als argument dat dit het resultaat moet zijn van de vredesonderhandelingen. Eén van de redenen voor het niet slagen van de onderhandelingen is net omdat er geen gelijke en wederzijdse erkenning is bij beide partners. Dat kan bij dit initiatief veranderen. Palestijns soevereiniteit is geen substituut voor de onderhandelingen met Israël. Het zal eerder de onderhandelingen op een meer rechtvaardige, gelijkaardige basis laten doorgaan door het reduceren van het extreme onevenwicht in macht, het onevenwicht dat de onderhandelingen tot nu toe gekenmerkt heeft.

Het Europees Parlement heeft al virtueel het recht op een Palestijnse staat erkend door het steunen van de twee-statenoplossing. Wij vragen u nu verder te gaan op deze weg die ingeslagen is, door te stemmen voor de erkenning. Op 29 november 2012 heeft de Algemene Vergadering van de VN Palestina de status van waarnemend niet-lid verleend, met de steun van 138 staten. De Europese Unie hen dienen te vervoegen. Een positieve stem in het Europees Parlement kan enkel het vredesproces ten goede komen.