Wie zijn wij?

Een diverse gemeenschap van Joden die in België leven, met inbegrip van zij die in Vlaanderen geboren zijn, als meer recente inwijkelingen vanuit de hele wereld (zoals Europa, Israël, de Verenigde Staten). Wij vertegenwoordigen een verscheidenheid aan kritische standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculieren, met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten verbergen.