Onze doelen

We zijn een Joodse groep, die ijvert voor vrede en sociale rechtvaardigheid, in de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een vrij en waardig bestaan. We wensen deze visie uit te dragen in Europa en in Israël-Palestina, twee plaatsen die historich aan elkaar gelinkt zijn en belangrijk zijn voor ons, als Joden. We verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip van antisemtisme, islamofobie en xenofobie.

Wij onderschrijven het Joodse voorschrift tikkun olam, tikkun ha-adam: teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf beginnen. Wij wensen deze problemen zowel bij ons als in het Midden-Oosten te benaderen, vanuit een allesomvattende visie van het verleden en het heden. Dankzij een samenwerking met lokale en internationale organisaties die onze doelstellingen delen, hopen wij een einde te kunnen stellen aan dergelijke spiralen van uitsluiting en geweld. We roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en waardigheid van alle Israëlis en Palestijnen en voor een duurzame vrede.