Categorie archief: Uncategorized

Joodse organisaties in België roepen JNF-KKL België op om haar medeplichtigheid aan de uitzetting van een Palestijnse familie te stoppen

Brief aan Keren Kayemet Le’Israël (Joods Nationaal Fonds) België – Groothertogdom Luxemburg

De Belgische Joodse organisaties Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) en Een Andere Joodse Stem (EAJS) roepen de KKL-JNF op om de uitzetting van de familie Sumarin, een 18-leden tellende Palestijnse familie uit Oost-Jeruzalem, stop te zetten.

Het belang van een thuis in tijden van wereldwijde gezondheidscrisis staat buiten kijf. Toch verdubbelt de KKL-JNF dezer dagen haar inspanningen om de familie Sumarin te verdrijven uit het huis waarin ze generaties lang hebben gewoond. Op 30 juni zal de KKL-JNF voor een districtsrechtbank in Jeruzalem pleiten voor de evacuatie van de familie.

De pogingen om de familie Sumarin uit te zetten, zijn gestoeld op een draconische toepassing van Israëlische wetgeving die na het beëindigen van de oorlog van juni 1967, exact 53 jaar geleden, werd opgelegd aan de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden. Te midden van het flagrante onrecht en de talloze mensenrechtenschendingen die deze bezetting met zich meebrengt, valt de uitzetting van de familie Sumarin op door haar wreedheid, vooral in deze tijden. We roepen de KKL-JNF op om onmiddellijk elke aansprakelijkheid op het eigendom op te geven, alle juridische procedures tegen de familie te staken en hen met rust te laten in hun eigen thuis.  

We richten ons tot u omdat u in ons land, als officiële vertegenwoordigers van KKL-JNF in België, verantwoordelijk bent voor de activiteiten van uw organisatie. We vragen u daarom om publiekelijk af te zien van de evacuatie van de familie Sumarin, en om aan het centrale bestuur van KKL-JNF kenbaar te maken dat u elke fondsenwervingsactiviteit in België opschort tot deze zaak is opgelost. Zo niet zal u door de Belgische Joodse gemeenschappen en door de bredere Belgische bevolking als medeplichtig gezien worden bij dit ernstig geval van mensenrechtenschendingen en onrechtvaardigheid.

Hoogachtend,

Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) | info@upjb.be

Een Andere Joodse Stem (EAJS) | infoeajs@gmail.com

Licht en duisternis in de Israëlische herinnering: Filmscreening en discussie

Donderdag, 12 Maart 2020, 20u00 (deuren 19u30)

Locatie: Het Goudblommeke in Papier (La Fleur en Papier Doré)

Cellebroersstraat 55 Rue des Alexiens, 1000 Brussels

Het evenement zal in het Engels doorgaan | Vrije toegang (vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd)

In 1948 werden meer dan 750.000 Palestijnen verdreven uit het grondgebied van de nieuw opgerichte Israëlische staat, een historische gebeurtenis die door Palestijnen als de ‘Nakba’ (Arabisch voor catastrofe) wordt herinnerd. Ongeveer 400 Palestijnse steden en dorpen werden ontruimd en grotendeels gewist, niet alleen fysiek, maar ook uit het Israëlische collectieve geheugen. Op sommige plaatsen werden Joodse immigranten uit Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten in de voormalige Palestijnse dorpen gehuisvest. Deze geschiedenis ontbreekt echter in schoolboeken, in de populaire cultuur en zelfs in politieke programma’s die zogenaamd op de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse mikken (zoals het recente Trump plan).

In dit publieke evenement van Een Andere Joodse Stem belichten we deze onuitgesproken onderdelen van de Palestijns-Israëlische geschiedenis en gaan we in gesprek over hoe  ze uit het Israëlische collectieve geheugen werden gewist. EAJS leden, beeldend kunstenaars Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat, zullen hun werk “Orientation” (2015, 12 min.) presenteren en een discussie leiden over herinneren en vergeten, en de betekenis en representatie daarvan.

Orientation

HD-video, kleur, 16:9, stereogeluid, BE, 2015, 12′.

Geproduceerd door Argos, Centrum voor Kunst en Media, Brussel, met de steun van VAF en Beursschouwburg, Brussel.

De film ‘Orientation’ kijkt naar twee locaties – de publieke sculptuur ‘White Square’, opgericht ter herinnering aan de oprichters van Tel Aviv, en het heiligdom van het Palestijnse dorp Salame in het huidige Israëlische Kafar Shalem – en onderzoekt het vermogen van architectonisch materiaal, van geluid en beeld, om collectieve vergetelheid te registreren.

Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat (beiden geboren in Tel Aviv in 1983) werken al enkele jaren samen en creëren werken in het brede audiovisueel werkveld. Ze wonen en werken in Brussel.

De praktijk van Sirah en Eitan richt zich op de performatieve aspecten van het bewegend beeld. In hun werk willen ze de ruimtelijke en temporele mogelijkheden van het lezen van beelden – bewegend of stilstaand – benadrukken; de relaties tussen toeschouwer en geschiedenis; de temporaliteit van verhalen en het geheugen en de materiële oppervlakken van de beeldproductie.

Hun werken werden getoond in solo- en groepstentoonstellingen en filmfestivals in heel België en Europa. Momenteel geven ze les aan de ERG (École de recherche graphique) in Brussel.

‘Deal of the century’ of routekaart naar de apartheid? Een publiek debat over het Trump plan, georganiseerd door “Een Andere Joodse Stem”

Vrijdag, 14 februari 2020, 20u00

Elcker Ik Centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

Op 28 januari presenteerde de Amerikaanse president Trump een plan dat volgens hem het Israëlisch-Palestijnse conflict kan oplossen. Het onvermogen van het plan om dit doel te bereiken bleek al bij de presentatie, waarbij alleen de Israëlische premier Netanyahu aanwezig was. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, weigert het plan te aanvaarden, omdat het geen rekening lijkt te houden met de Palestijnse zorgen of belangen. Critici hekelen het plan omdat apartheid en het opheffen van de rechten van de Palestijnse vluchtelingen hiermee genormaliseerd worden. Israëlische politici lieten weten dat het plan hun langverwachte aspiraties om delen van de Westelijke Jordaanoever officieel te annexeren ondersteunt, intenties die ook door Benny Gantz, Netanyahu’s belangrijkste uitdager bij de komende Israëlische verkiezingen op 2 maart, gedeeltelijk worden gesteund. De Belgische en Europese leiders hebben een ambivalent standpunt ingenomen en voorkomen op deze manier dat ze een uitdaging vormen voor de Amerikaanse hegemonie of voor de voortdurende schending van de Palestijnse mensenrechten door Israël.

Om het plan van Trump en het Israëlische beleid te keren, nodigt Een Andere Joodse Stem twee prominente Palestijnse activisten uit om hun mening te geven over het plan, evenals over de huidige impasse waarin de Palestijnen verkeren en de mogelijkheden om verder te komen.

We verwelkomen:

Inès Abdel Razek, advocacy director voor het Palestine Institute of Public Diplomacy, een Palestijnse advocacy NGO gevestigd in Ramallah.

Mahmoud AbuRahma, die 18 jaar lang het internationale pleitbezorgers- en procesvoeringsprogramma in het Al Mezan Centre for Human Rights in Gaza beheerde, en nu werkt aan antiracisme in Europa.

Zij krijgen gezelschap van Dr. Itamar Shachar, lid van Een Andere Joodse Stem. Hij werkte in de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha – Legal Center for the Freedom of Movement, en is momenteel een FWO-postdoctoraal fellow aan de vakgroep Sociologie aan Gent Universiteit.

De discussie vindt plaats in het Engels, maar we verwelkomen de deelname van het publiek ook in het Nederlands, Arabisch of Hebreeuws.

U bent welkom op vrijdag 14 februari 2020 om 20:00 uur in het Elcker Ik Centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen. Vrije toegang.

Foto: Haaretz, 2 februari 2020

Een Andere Joodse Stem over het Trump plan: Geen vrede zonder gelijkheid en respect

In een spektakel van koloniale hubris hebben Amerikaanse en Israëlische leiders – zonder de Palestijnse leiding te raadplegen – een zogenaamd voorstel gepresenteerd om het historische conflict in Israël-Palestina op te lossen, waarbij ze de Palestijnse behoeften en belangen volledig hebben genegeerd. Het plan is erop gericht het Palestijnse streven naar onafhankelijkheid en vrijheid te onderdrukken, de Palestijnen te beperken tot een apartheidsachtig systeem van Bantoestans en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen te ontkennen.


Dit spektakel is bedoeld om Trump en Netanyahu te helpen bij het herwinnen van populariteit, aangezien zij beiden te maken hebben met ernstige beschuldigingen van corruptie en toekomstige verkiezingen. Tegelijkertijd is het unilaterale karakter van hun acties erop gericht de Palestijnse leiders de schuld te geven van hun weigering om deel te nemen aan dit vergeefse spektakel. Het voedt het Israëlische gevoel dat zij het recht hebben om delen van de bezette gebieden te annexeren en het burgerschap van haar Arabisch-Palestijnse inwoners te verhandelen, wat helaas zowel Netanyahu als zijn belangrijkste mededinger bij de komende verkiezingen Benny Gantz lijken te delen.


De ontkenning van de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen druist in tegen de meest fundamentele waarden van humanisme en gelijkheid die Een Andere Joodse Stem nastreeft. Wij delen dit engagement met de Verenigde Naties en met de meeste landen over de hele wereld en roepen hen op om het plan van Trump volledig te verwerpen. EAJS zal blijven strijden tegen de onderdrukking en ontmenselijking van de Palestijnen en voor gerechtigheid als antwoord op de historische misstanden die de staat Israël heeft begaan. Dit is de enige manier om de basis te leggen voor gelijkheid en wederzijds respect tussen Palestijnen en Israëli’s, en om vrede en welvaart in het gebied te garanderen.

Kritiek op Israël moet kunnen

Een Andere Joodse Stem wilt uitdrukkelijk kenbaar maken dat er ook in Vlaanderen een diversiteit aan Joodse stemmen bestaat. We verwerpen de acties en de woorden van mensen die zich bedreigd voelen door een persoon wiens leven in het teken staat van mensenrechten en vrede. Dit is de reden waarom we ons zorgen maken over de annulering van de Pax Christi-vredesprijsuitreiking in de Kazerne Dossin. We hebben in het verleden de eer gehad samen te mogen werken en te leren van Brigitte Herremans en we hopen dit nog vele jaren in de toekomst te kunnen doen.

U kunt het opiniestuk over het thema van ons lid Emmanuel Stein in De Standaard lezen: “Antisemitisme moet met man en macht worden bevochten. Maar kritische stemmen monddood maken, daar doen wij niet aan mee.”

Kijk hier naar de discussie met EAJS lid Anya Topolski op 18 December 2019 in De Afspraak: “Kazerne Dossin kwam afgelopen maand twee keer in opspraak. In november stapte algemeen directeur Christophe Busch om onbekende redenen op, en vorige week werd er de vredesprijsuitreiking van Pax Christi last minute afgeblazen. De twee gevallen doen fundamenteel dezelfde vraag rijzen: wat moet de functie van Kazerne Dossin zijn? De holocaust in herinnering brengen, of daarbij ook een breder kader schetsen rond mensenrechten? N-VA-Kamerlid Michael Freilich en Anya Topolski van Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice verschillen van mening.”

Foto: Bob.vd, Wikimedia CC-BY-SA-4.0

Palestinian Lives Matter: Discussie met Sarit Michaeli, B’Tselem

 

Zaterdag, 12 Oktober 2019, 15u30 (Deuren: 15u00)

Spiegelzaal, De Markten Gemeenschapscentrum

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 

Een Andere Joodse Stem nodigt u graag uit voor een publieke lezing van Sarit Michaeli, die de internationale belangen behartigt van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. B’Tselem werd in 1989 opgericht met als doel om Israëlische schendingen van mensenrechten in de bezette Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en in de Gazastrook te documenteren.

Sarit Michaeli zal een lezing geven over de systematische wijze waarop het Israëlische leger haar internationaalrechtelijke verplichtingen ontloopt. Het leger verantwoordt zich namelijk niet voor het doden en verwonden van Palestijnen. Alleen al in 2018 heeft het Israëlische leger 290 Palestijnen gedood, waarvan 55 minderjarigen, de meeste in de Gazastrook. Al deze incidenten zijn het directe gevolg van het niets en niemand ontzienende beleid waarbij gericht met scherp wordt geschoten. Dit beleid draagt zowel de goedkeuring van de regering als van de legertop, en wordt bovendien afgedekt door het juridische systeem. Op enkele gebeurtenissen na die officieel erkend werden, wordt niemand voor deze voorvallen aansprakelijk gesteld. Binnen het systeem van militaire rechtstoepassing gaat iedereen vrijuit.

Sarit Michaeli maakt sinds oktober 2004 deel uit van de staf van B’Tselem en heeft twaalf jaar gewerkt als woordvoerder van de organisatie. Naast haar werk in de diplomatieke wereld en met internationale middenveldorganisaties, documenteert ze ook demonstraties die plaatsvinden op de Westelijke Jordaanoever, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar het misbruik dat veiligheidstroepen maken van ‘crowd control’ wapens. Zij is de opsteller van het rapport dat B’Tselem hierover heeft uitgebracht.

 

Praktisch:

Na de lezing volgt een open discussie met het publiek. Voertaal zal Engels zijn.

Deuren openen om 15u, de lezing zal stipt om 15u30 starten. We zullen de event afsluiten met een drink om het Joodse nieuwjaar in te luiden en om te klinken op een jaar van vrijheid, waardigheid en gerechtigdheid.

Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via mail: infoeajs@gmail.com

De event is gratis, we appreciëren een kleine vrije bijdrage om de kosten van de organisatie te dekken (suggestie: 5 EUR).

Een Andere Joodse Stem over de Freilich – N-VA verbond: De maskers zijn gevallen

[persbericht, 23-01-2019]

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine “Joods Actueel” sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.


Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet, en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid, en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.

Verkiezingsdebat: Godsdienstvrijheid in Antwerpen

De voorbije jaren is er hevig gediscussieerd omtrent de positie van religie in de samenleving. Gaande van het hoofddoekendebat, over het al dan niet schudden van handen, tot aan het dragen van een boerkini. Daarnaast staken de discussies rond antisemitisme, islamofobie en interlevensbeschouwelijke dialoog zo nu en dan de kop op.

Deze discussies werden veelal gevoerd op een nationaal niveau, dit terwijl ze eerder een lokale dimensie kennen. Vooral de stad Antwerpen heeft hierbij vaak gediend als strijdtoneel. Gelet op de nakende gemeenteraadsverkiezingen voelden we dan ook de nood om de discussie op Antwerps niveau te voeren.

Daarom organiseren Mahara Debating Society, Een Andere Joodse Stem en Elcker-ik een ontmoeting waarbij Antwerpse politieke prominenten hun visie omtrent godsdienstvrijheid in Antwerpen zullen ventileren.

Woensdag 26 september van 19:00-22:00

Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen

Culturele boycot op Israël: voor en tegen

Lukas Pairon en Alain Platel reizen regelmatig naar Israël en Palestina om culturele projecten op te starten en te ondersteunen. Als vrienden komen ze zeer goed overeen maar tegenover een culturele boycot op Israël zijn ze het niet eens.

De organisaties Een Andere Joodse Stem (EAJS) en Elcker-Ik Centrum nodigen u uit om deze pro en contra te bespreken.

Yael Brakin, Coördinator van Elcker-Ik Centrum en lid van EAJS, zal het debat modereren.

Zondag 16 september van 15:00-17:30.

Elcker-Ik-Centrum, Breughelstraat 33 Antwerpen.

Elcker-Ik (Grote Zaal)

Inschrijving: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=4247

From ‘Ethnocracity’ to Urban Apartheid Gesprek met Prof. Haim Yacobi en Dr. Omar Jabary Salamanca

From ‘Ethnocracity’ to Urban Apartheid
Gesprek met Prof. Haim Yacobi
en Dr. Omar Jabary Salamanca

Zaterdag, 7 October 2017, 18:00
Deuren 17:30
Het Goudblommeke in Papier (La Fleur en Papier Doré)
Cellebroersstraat / Rue des Alexiens 55, 1000 Brussels

Haim Yacobi spreekt over logica van segregatie in Oost Jerusalem en de geopolitiek van buurtschap. Omar Jabary Salamanca zal de discussie openen, gevolgd door een Q&A met het publiek.

Inkom is gratis, maar een attentie is welkom om kosten te dekken. Registratie is niet verplicht maar aangeraden, via infoeajs@gmail.com

Haim Yacobi is een Israelische architekt en stads wetenschapper die op de kruising werkt van politiek, aardrijkskunde en stedebouwkundig onderzoek. Hij heeft zich onlangs aangesloten aan het Development Planning Unit van het Londense University College als professor in Volksgezondheid. Zijn academische onderzoeken en publicaties focussen op steden als culturele en sociale instanties, een perspectie die bredere politieke kwesties toelaat te onderzoeken vanuit het stedelijk model. Yacobi is de auteur van menige publicaties inclusief “Rethinking Israeli Space: Perifery and Identity” en “The Jewish-Arab City: Spatio-Politics in a Mixed Community”, beiden uitgegeven by Routledge.

Omar Jabary Salamanca is een stedelijk geograaf, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Zijn werk bevindt zich aan de intersectie van stedelijk onderzoek, settler colonialism, politieke economie en Midden Oosten onderzoek. Schetsend op de geschiedenis en geografien van wegen en de electriciteits infrastructuur in Palestina, bestudeert hij hoe de wegen deze socio-technische netwerken aangelegd zijn, bedacht en beheerst zijn maar ook hoe zij ervaard en gecontesteerd worden.
Hij is lid van het stuurcomité van het International Critical Geography Group en co-organisator van het Eye On Palestine Kunst en Film Festival.