Palestinian Lives Matter: Discussie met Sarit Michaeli, B’Tselem

 

Zaterdag, 12 Oktober 2019, 15u30 (Deuren: 15u00)

Spiegelzaal, De Markten Gemeenschapscentrum

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 

Een Andere Joodse Stem nodigt u graag uit voor een publieke lezing van Sarit Michaeli, die de internationale belangen behartigt van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. B’Tselem werd in 1989 opgericht met als doel om Israëlische schendingen van mensenrechten in de bezette Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en in de Gazastrook te documenteren.

Sarit Michaeli zal een lezing geven over de systematische wijze waarop het Israëlische leger haar internationaalrechtelijke verplichtingen ontloopt. Het leger verantwoordt zich namelijk niet voor het doden en verwonden van Palestijnen. Alleen al in 2018 heeft het Israëlische leger 290 Palestijnen gedood, waarvan 55 minderjarigen, de meeste in de Gazastrook. Al deze incidenten zijn het directe gevolg van het niets en niemand ontzienende beleid waarbij gericht met scherp wordt geschoten. Dit beleid draagt zowel de goedkeuring van de regering als van de legertop, en wordt bovendien afgedekt door het juridische systeem. Op enkele gebeurtenissen na die officieel erkend werden, wordt niemand voor deze voorvallen aansprakelijk gesteld. Binnen het systeem van militaire rechtstoepassing gaat iedereen vrijuit.

Sarit Michaeli maakt sinds oktober 2004 deel uit van de staf van B’Tselem en heeft twaalf jaar gewerkt als woordvoerder van de organisatie. Naast haar werk in de diplomatieke wereld en met internationale middenveldorganisaties, documenteert ze ook demonstraties die plaatsvinden op de Westelijke Jordaanoever, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar het misbruik dat veiligheidstroepen maken van ‘crowd control’ wapens. Zij is de opsteller van het rapport dat B’Tselem hierover heeft uitgebracht.

 

Praktisch:

Na de lezing volgt een open discussie met het publiek. Voertaal zal Engels zijn.

Deuren openen om 15u, de lezing zal stipt om 15u30 starten. We zullen de event afsluiten met een drink om het Joodse nieuwjaar in te luiden en om te klinken op een jaar van vrijheid, waardigheid en gerechtigdheid.

Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via mail: infoeajs@gmail.com

De event is gratis, we appreciëren een kleine vrije bijdrage om de kosten van de organisatie te dekken (suggestie: 5 EUR).

Een Andere Joodse Stem over de Freilich – N-VA verbond: De maskers zijn gevallen

[persbericht, 23-01-2019]

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine “Joods Actueel” sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.


Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet, en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid, en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.

Verkiezingsdebat: Godsdienstvrijheid in Antwerpen

De voorbije jaren is er hevig gediscussieerd omtrent de positie van religie in de samenleving. Gaande van het hoofddoekendebat, over het al dan niet schudden van handen, tot aan het dragen van een boerkini. Daarnaast staken de discussies rond antisemitisme, islamofobie en interlevensbeschouwelijke dialoog zo nu en dan de kop op.

Deze discussies werden veelal gevoerd op een nationaal niveau, dit terwijl ze eerder een lokale dimensie kennen. Vooral de stad Antwerpen heeft hierbij vaak gediend als strijdtoneel. Gelet op de nakende gemeenteraadsverkiezingen voelden we dan ook de nood om de discussie op Antwerps niveau te voeren.

Daarom organiseren Mahara Debating Society, Een Andere Joodse Stem en Elcker-ik een ontmoeting waarbij Antwerpse politieke prominenten hun visie omtrent godsdienstvrijheid in Antwerpen zullen ventileren.

Woensdag 26 september van 19:00-22:00

Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen

Culturele boycot op Israël: voor en tegen

Lukas Pairon en Alain Platel reizen regelmatig naar Israël en Palestina om culturele projecten op te starten en te ondersteunen. Als vrienden komen ze zeer goed overeen maar tegenover een culturele boycot op Israël zijn ze het niet eens.

De organisaties Een Andere Joodse Stem (EAJS) en Elcker-Ik Centrum nodigen u uit om deze pro en contra te bespreken.

Yael Brakin, Coördinator van Elcker-Ik Centrum en lid van EAJS, zal het debat modereren.

Zondag 16 september van 15:00-17:30.

Elcker-Ik-Centrum, Breughelstraat 33 Antwerpen.

Elcker-Ik (Grote Zaal)

Inschrijving: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=4247

From ‘Ethnocracity’ to Urban Apartheid Gesprek met Prof. Haim Yacobi en Dr. Omar Jabary Salamanca

From ‘Ethnocracity’ to Urban Apartheid
Gesprek met Prof. Haim Yacobi
en Dr. Omar Jabary Salamanca

Zaterdag, 7 October 2017, 18:00
Deuren 17:30
Het Goudblommeke in Papier (La Fleur en Papier Doré)
Cellebroersstraat / Rue des Alexiens 55, 1000 Brussels

Haim Yacobi spreekt over logica van segregatie in Oost Jerusalem en de geopolitiek van buurtschap. Omar Jabary Salamanca zal de discussie openen, gevolgd door een Q&A met het publiek.

Inkom is gratis, maar een attentie is welkom om kosten te dekken. Registratie is niet verplicht maar aangeraden, via infoeajs@gmail.com

Haim Yacobi is een Israelische architekt en stads wetenschapper die op de kruising werkt van politiek, aardrijkskunde en stedebouwkundig onderzoek. Hij heeft zich onlangs aangesloten aan het Development Planning Unit van het Londense University College als professor in Volksgezondheid. Zijn academische onderzoeken en publicaties focussen op steden als culturele en sociale instanties, een perspectie die bredere politieke kwesties toelaat te onderzoeken vanuit het stedelijk model. Yacobi is de auteur van menige publicaties inclusief “Rethinking Israeli Space: Perifery and Identity” en “The Jewish-Arab City: Spatio-Politics in a Mixed Community”, beiden uitgegeven by Routledge.

Omar Jabary Salamanca is een stedelijk geograaf, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Zijn werk bevindt zich aan de intersectie van stedelijk onderzoek, settler colonialism, politieke economie en Midden Oosten onderzoek. Schetsend op de geschiedenis en geografien van wegen en de electriciteits infrastructuur in Palestina, bestudeert hij hoe de wegen deze socio-technische netwerken aangelegd zijn, bedacht en beheerst zijn maar ook hoe zij ervaard en gecontesteerd worden.
Hij is lid van het stuurcomité van het International Critical Geography Group en co-organisator van het Eye On Palestine Kunst en Film Festival.

50 jaar van Israelische bezetting: Hoe zijn zijn we hier geraakt en waar gaan we naartoe

Een Andere Joodse Stem/Another Jewish Voice en Le Space nodigt u uit op een avond met de kritische Israëlische journalist Amira Hass:

50 jaar van Israelische bezetting: Hoe zijn zijn we hier geraakt en waar gaan we naartoe

Maandag 12 juni 2017, 20.00

 

 

 

Amira Hass is reporter en commentator over de Israëlische bezetting sinds 1993 voor het Israëlische dagblad Haaretz.Zij is Geboren in Jerusalem in 1956 en is de dochter van twee Holocaust overlevers. Gedurende drie jaar leefde zij in Gaza waar zij haar alom geprezen boek: “Drinking the Sea of Gaza” schreef. Sinds 1997 leeft zij op de Westelijke Jordaanoever in Ramallah. Twee compilaties van haar artikels zijn later gepubliceerd, samen met haar artikels uit het Italiaanse weekblad “Internationale”.

Zij heeft uitgebreid geschreven over het Israëlisch regime van restricties en fragmentering van beweging in het Palestijns gebied en maatschappij, en was een van de eerste die twijfelde over de Oslo akkoorden.

Amira Hass zal de inzichten delen van haar journalistiek werk, de recente ontwikkelingen van de Israëlische beheersing over de Palestijnen en discussiëren hoe wij kunnen verwachten dat de situatie zal evolueren in de nabije toekomst.
Hass’ lezing zal gevolgd worden met een Q&A met het publiek.

Het gebeuren zal plaats hebben in Le Space, Sleutelstraat 26, Rue de la Clé, 1000 Brussel.

The Politics of Return: Diaspora, Displacement, Exile” about the failure of the analogy between the Law of Return in Israel and the Right of Return for Palestinians

 

Lecture by Judith Butler (In English). She is Maxine Elliot Professor in the Department of Comparative Literature and the Program of Critical Theory at the University of California, Berkeley. She is the author of numerous books, such as Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), The Psychic Life of Power: Theories of Subjection (1997), Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Frames of War: When Is Life Grievable? (2009). Her most recent books include: Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012), and Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015). She is also active in gender and sexual politics and human rights, anti-war politics.

May 6th 2017, from 7-9 pm

Brussels (location accessible by public transportation to be disclosed for those who register by email)

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Joodse Filosofie, Ethiek en Politiek

Lezingsreeks met dr. Anya Topolski, assistant Prof. Political Philosophy, Universiteit Nijmegen

Elcker-Ik Centrum in samenwerking met Een andere Joodse stem

In deze reeks van interactieve lezingen vragen wij ons af of er zoiets bestaat als Joodse filosofie, ethiek of politiek ?

We beginnen met een inleiding over de fundamentele wortels van alle joodse denken: Thora en Talmoed.  Daarna nemen wij het  middeleeuwse Joodse denken onder de loep, met  nadruk op het werk van Maimonides (RAMBAM).

De kern van de cursus bevat de moderne en hedendaagse filosofieën van het jodendom,  te beginnen met Spinoza. Tot slot zullen wij een paar hedendaagse Joodse filosofen bespreken en een verband leggen met debatten over antisemitisme, Zionisme en Israel.

Inleiding tot de joodse filosofie

Wat is joodse filosofie? Is het een filosofie? De reikwijdte en de legitimiteit van het idee van de joodse filosofie; De fundamentele bronnen van de joodse filosofie: Thora en Talmoed.

Titels volgende lezingen:

 1. joodse denkers van de Oudheid tot Maimonides (RAMBAM) (Philo, Gaon, Halevi, etc)
 2. Maimonides (RAMBAM)
 3. Spinoza (en zijn kritiek op het jodendom)
 4. Moses Mendelssohn (en de opkomst van anti-semitisme en Zionisme) en Hermann Cohen
 5. Karl Marx en het joodse vraagstuk
 6. Sigmund Freud en de psychoanalyse en Edmund Husserl en de fenomenologie
 7. Rosenzweig Ster van de Verlossing en Buber’s I en Thou
 8. Walter Benjamin en de Frankfurter Schule
 9. Levinas’ Joodse en Talmoedische geschriften
 10. Hannah Arendt en Joodse politiek
 11. Judith Butler en de kwestie van Israël

Praktisch:

Maandag 20/2/17, 20:00-22:30

Elcker-Ik Centrum (Grote Zaal), Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Inschrijven: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&in_mandje=yes&cur_id=3758

 

 

 

EAJS onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad

The West Bank settlement Beitar Illit can be seen in the background of an olive tree field in the Palestinian village Husan, where 38 trees were damaged by settlers in October 2013. Photo credit: EAPPI/J. Kaprio

Een Andere Joodse Stem onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de illegaliteit bevestigt van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, en die het land oproept om het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden te staken.

De huidige nederzettingenpolitiek, waarbij land van Palestijnen systematisch onteigend wordt, leidt tot een onomkeerbare bezetting van de Westelijke Jordaanoever en ondermijnt de kansen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

De felle en absurde reactie van Netanyahu en zijn ministers over de resolutie bevestigt dat de huidige Israëlische regering niet geïnteresseerd is de bezetting te stoppen of om stappen te ondernemen naar vrede. Daarom is actie van de internationale gemeenschap vereist.

EAJS is verheugd met de goedkeuring van de VN-resolutie door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, en roept de minister op om concrete stappen te nemen in het uitvoeren en implementeren van deze beslissing op regionaal, nationaal en Europees niveau. Zo kunnen bijvoorbeeld Belgische ondernemingen opgeroepen worden om zakelijke activiteiten in de nederzettingen te stoppen en om de import van producten uit de bezette gebieden aan banden te leggen.

(Foto: EAPPI/J. Kaprio)

De Bedoeïenen van Jahalin : Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever

Geïntroduceerd en gemodereerd door Brigitte Herremans

Wanneer? Zaterdag 10 december 2016, 18u-20u

Waar? Zaal Arenberg, Gemeenschapscentrum Pianofabriek , Fortstraat 35, 1060 Brussel

Op initiatief van de VN (in 1950) werd 10 december wereldwijd uitgeroepen tot  de Dag van de Mensenrechten: een dag waarop alle lidstaten en organisaties worden uitgenodigd om de rechten van de mens in de kijker te zetten. Dit jaar willen we vanuit Een Andere Joodse Stem van de gelegenheid gebruik maken om te sensibiliseren over de schendingen van mensenrechten die schering en inslag zijn in de Bezette Gebieden. Het niet-naleven van mensenrechten is een wereldbreed fenomeen, dat ons sterkt om vanuit een humanistische grondslag op te komen voor de rechten van specifieke individuen en groepen, waaronder de rechten van de Palestijnen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze actie “De Bedoeïenen van Jahalin: Onteigeningen en weerstand in de Westelijke Jordaanoever”. We ontvangen vertegenwoordigers van de Jahalin-stam, een stam die in 1949 uit de Negev-woestijn verdreven is na toenemende druk van Israël en zich vervolgens gevestigd heeft ten Oosten van Jeruzalem in de Westelijke Jordaanoever. Heden ten dage wordt de stam opnieuw geconfronteerd met het risico op uitzetting, omdat Israël zijn verblijfplaats ziet als een strategische ligging tussen Jeruzalem en een aantal Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.

We vertonen een korte film over de geschiedenis van de Jahalin, gevolgd door getuigenissen door hun vertegenwoordigers over de dagdagelijkse realiteit en de strijd waarin ze verwikkeld zitten.